Insättningsrestriktioner i Sverige

Svenska casinon måste sätta insättningsrestriktioner för sina spelare för att kunna behålla sin licens. Det är regeringen som har bestämt detta genom myndigheten Spelinspektionen. Det anses vara viktigt med insättningsrestriktioner i tider då många fått försämrad ekonomi på grund av covid-19. Här kommer att vi att gå igenom bakgrunden till restriktionerna och vilken effekt de har haft på casinospel i Sverige.

Så fungerar insättningsrestriktionerna

Idag är det casinon utan licens som gäller för den som vill kunna sätta in hur mycket pengar som helst på ett casino på nätet. Insättningsgränsen är helt enkelt ett tak för hur mycket pengar det är möjligt att sätta in på ett specifikt casino under en viss tidsperiod. I Sverige är gränsen per vecka satt vid 5 000 kronor. Mer än så får du inte sätta in på ett och samma casino. Även tidigare har det funnits insättningsgränser på casinon som har en svensk licens, men de har då varit gränser som spelarna själva satt. Man har kunnat gör en budget för spel i förväg och många utnyttjade också den möjligheten.

Det finns ingen gräns för hur mycket du får spela för totalt på svenska casinon. Det finns över 100 casinon med licens från Spelinspektionen, så det går fortfarande att spela för enorma belopp, om någon skulle vilja det. Det ska också poängteras att det inte finns någon gräns för hur mycket du får omsätta. Om du sätter in 5 000 kronor och sedan vinner pengar så kan du alltså spela även för de pengar som du har vunnit. Du får också spela för pengar du har på ditt casinokonto sedan tidigare.

Bakgrunden till att insättningsgränser infördes

Covid-19 slog till oväntat och satte i hög grad sin prägel på hela 2020 och första halvan av 2021. Konsekvenserna har blivit omfattande och i Sverige har många verksamheter varit reglerade. Casinonäringen har också drabbats av detta. Den fara man såg var att personer som tvingades stanna hemma från jobbet skulle lockas till att spela mer på casino, i värsta fall samtidigt som deras ekonomi försämrats. Spel om pengar kan skapa en ond cirkel där man förlorar mer och mer för att ta igen tidigare förluster, och detta ville man alltså undvika. Det var inte bara insättningsgränser som infördes, utan casinon har inte heller kunnat locka med lika stora välkomsterbjudanden som tidigare.

I Sverige har vi en lång tradition av regleringar, så att vi fick insättningsgränser var inte så överraskande. Den svenska spellagstiftningen bygger på att förändra reglerna löpande och utgår från vad som händer i samhället. Att vi har lagar och regler kring onlinespel som är en följd av covid-19 är en naturlig följd av det.

Insättningsgränserna har förlängts

Från början var det tänkt att insättningsgränserna skulle gälla hela 2020. Eftersom pandemin fortfarande spreds valde man att förlänga dem. Beslutet omprövas löpande och vi vet inte exakt när det kommer att upphöra. Det vi vet är att vi kommer att ha insättningsgränser fram till åtminstone den 14 november 2021.

Har insättningsgränserna haft önskad effekt?

Det är svårt att veta om insatstaket har hindrat spelare från att spela för mycket. Taket påverkar i första hand casinoentusiaster som har ett favoritcasino, och som alltså inte växlar mellan olika sajter där de kan sätta in 5 000 kronor i veckan. I Sverige har trenden varit Pay N Play casinon det senaste året. Det är ett koncept som uppmuntrar till att testa en massa olika casinon istället för att bara spela på några få ställen. Att göra flera insättningar i veckan på olika sajter är alltså inget konstigt. Sen är 5 000 kronor i veckan en ganska högt satt gräns. Även om man bara spelar på ett enda casino är det ju möjligt att sätta in 20 000 kronor i månaden, vilket är väldigt mycket för de flesta.

Tanken med insättningsgränsen är att den ska innebära en slags mental spärr och ge en tankeställare innan man spelar bort ännu större belopp. För att få full effekt skulle taket dock ha behövt gälla alla casinon som lyder under den svenska spellagstiftningen. Men ett sådant system hade blivit väldigt svårt att implementera. De som utvärderat Sveriges insättningsrestriktioner är dock positiva till den effekt som kan mätas. Det tycks som att reglerna dämpat spelandet lite, och det finns inte mycket som tyder på att antalet spelberoende ökat markant under pandemin. Kanske delvis tack vare restriktionerna.

Insättningsgränser kan locka till spel på olicensierade casinon

En annan risk med alltför snävt satta insättningsgränser är att spelare som vill kunna sätta in större belopp då kan välja utländska casinon istället för svenska. Det är ju inte olagligt att göra det. Redan idag ser vi att omkring 15 % av det spel som svenskar står för är på casinon med en annan licens. Ofta handlar det om att man vill ha högre bonusar än vad som är tillåtet i Sverige. Det kan också bero på att man använt funktionen Spelpaus i Sverige och tyvärr fortsätter att spela på ett casino utan insättningsgräns med en utländsk licens. I värsta fall lockas personer som har problem med sitt spelande att sätta in stora belopp på casinon som inte är lika säkra som de casinon som drivs av svenska spelbolag.

Finns det insättningsrestriktioner i andra länder?

Insättningsrestriktioner, så som de ser ut i Sverige, finns inte i några andra länder. Vi är dock inte ensamma om att ha infört regler som har att göra med pandemin. Inskränkningar som är betydligt större än ett insatstak på 5 000 kronor per casino och vecka har införts på många håll. Den svenska insättningsgränsen har uppmärksammats internationellt dock inte alltid i så positiva ordalag eftersom den som sagt bara gäller per vecka och casino.

Sammanfattning

I Sverige har man under stora delar av pandemin inte kunnat sätta in mer än 5 000 kronor per casino i veckan. Anledningen till detta är att man vill minska risken för att människor ska fastna i spelmissbruk i ett läge där många redan är extra utsatta. Restriktionen innebär dock inte att man inte kan spela på casino på för riktigt stora belopp. Du kan nämligen omsätta hur mycket du vill och återinvestera eventuella vinster. Du kan också sätta in 5 000 kronor i veckan på flera olika casinon. Insättningsgränserna har förlängts i flera omgångar och vi vet inte hur länge vi kommer att ha dem, även om det talas om den 14 november just nu.

Det vi har kunnat se i spåren av restriktionerna är att fler casinon väljer att lämna den svenska spelmarknaden. Det har blivit mycket svårare att bedriva en lönsam verksamhet och beslutar därmed att lämna. Förhoppningsvis får vi snart se en stabilisering.